Wat is shiatsu?

Therapie

Iokai Shiatsu is een Japanse therapie gebaseerd op oosterse opvattingen over leven, gezondheid en de relatie van de mens met zijn/haar omgeving. Uitgangspunt is de levensenergie (Ki) die in je lichaam stroomt. Zolang die vrij stroomt ben je gezond en kan je je aanpassen aan de veranderingen die in je omgeving optreden. Zo blijf je gezond. Maar als de energiestroom te lang belemmerd wordt gaan klachten ontstaan en wordt je uiteindelijk ziek.
Iokai shiatsu is een holistische therapie. Alles in het leven, zoals de leefsituatie, werk, voeding, lichaam, manier van denken, maar ook welk seizoen het is, heeft invloed op uw gezondheid.
Shiatsu is niet aan een leeftijd gebonden.
Voor steeds meer mensen is shiatsu een waardevolle en logische aanvulling op de reguliere zorg.

Behandeling

Ik kan Iokai shiatsu (spreek uit: ie jo kaai sjiatsoe) voor je inzetten om de blokkades weg te werken waardoor de energie weer gaat stromen en het zelfgenezend vermogen toeneemt. Ik doe dat door het geven van druk op bepaalde plaatsen en lijnen op het lichaam. Die druk geef ik met mijn vingers, vooral de duim, soms ook met de hele hand of met elleboog of knie. Ook strekkingen van ledematen en mobilisaties van gewrichten kunnen bijdragen aan het weer vrij laten stromen van de Ki.

Toepassing

Shiatsu kan worden ingezet bij uiteenlopende klachten en helpt de gezondheid te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan klachten zoals:

 • Hoofdpijn en migraine
 • Nek-, rug- en schouderklachten
 • Spier- en gewrichtspijnen
 • Spijsverterings-, maag- en darmklachten
 • Menstruatiepijn, PMS en overgangsklachten
 • Burn-out en depressie
 • Vermoeidheid en slaapproblemen
 • Emotionele spanning en stress
 • Concentratieproblemen, angsten en onrust

Bij koorts of een zware virusinfectie, of bij een besmettelijke huidziekte, of wanneer je net geopereerd bent, trombose of open wonden hebt, wordt een Shiatsu-behandeling afgeraden. Shiatsu is geen vervanger van de reguliere geneeskunde.

Achtergrond: oosterse filosofie

Voor een behandeling is het niet noodzakelijk dat een cliënt de achtergronden van shiatsu, of de oosterse filosofie die daar aan ten grondslag ligt, kent. Wel is het bevorderlijk voor de werkzaamheid van shiatsu als de cliënt zich openstelt voor de shiatsu behandeling.
Een paar belangrijke aspecten van de Oosterse filosofie zijn:

 • Verandering: alles, het hele universum en de mens zelf zijn voortdurend in verandering. De drijvende kracht achter die verandering wordt Ki genoemd.
 • Holistisch: lichaam en geest (body & mind) zijn twee kanten van dezelfde medaille; ziekte en gezondheid staat in verband met de omgeving en de lifestyle van de mens. Shiatsu behandeling kan op een andere plaats gebeuren dan waar de klachten zich uiten.
 • Yin en Yang: zijn de twee aspecten van Ki, en daarmee ook van alle verschijnselen. Yang staat o.a. voor bewegen, verwarmen/warmte, transformatie, bescherming, transporteren. Yin staat o.a. voor voeden, opslag, bevochtigen, koelen, opbouwen, ontspannen.
  Yin en Yang houden elkaar voortdurend in evenwicht, ze beïnvloeden elkaar en zijn afhankelijk van elkaar.
 • Vijf elementen of vijf fasen: is een ordening van zowel de seizoenen als processen in de natuur en in de mens. Het is een uitgebreid systeem dat in shiatsu therapie gebruikt wordt om klachten en verschijnselen te duiden.

 • Shu Shoku Do So:
  Shu staat voor goede ademhaling
  Shoku staat voor gezonde voeding
  Do staat voor voldoende bewegen
  So staat voor helder denken.
  Deze vier menselijke processen vatten samen hoe een mens gezond kan blijven. Vaak is er bij problemen of klachten sprake van een gebrek in één of meerdere aspecten van de leefwijze.