Over mij

DSCF3921_bewerkt (2)

Shiatsu is menselijke communicatie op het diepste niveau

- Sasaki Sensei

Ed Mos

Na het afsluiten van een loopbaan in techniek en innovatie ben ik shiatsutherapie gaan studeren bij de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Ik wilde daarmee vorm geven aan andere aspecten van de omgang met mensen: gericht op gezondheid en de rol van intuïtie. Ik heb leren kijken naar de héle mens in al zijn/haar complexiteit en samenhang (holistisch). Dat maakt het vak van shiatsutherapeut voor mij zo boeiend. De vierjarige opleiding heeft me verrijkt in voelen en handelen en de behoefte vergroot om me blijvend te verdiepen in de oosterse benadering van gezondheid en ziekte, van het hele leven eigenlijk (shiatsu4life !).

Motivatie

In 2015 ben ik na een Fast Track opleiding Medische Basiskennis HBO, gestart met de vierjarige beroepsopleiding (deeltijd) tot Iokai Shiatsu Therapeut (www.iokai.nl). Iokai Shiatsu gaat uit van de totale mens (holistisch). Dat sloot en sluit prima aan bij mijn behoefte en intuïtie om in de ontmoeting en contact met mensen de ander in zijn / haar totale samenhang te zien en te erkennen. De opleiding heeft mij naast het vakmatige ook geschoold in het vertrouwen òp en het verder ontwikkelen vàn die intuïtie.

Zoals Sasaki Sensei, de Japanse hoofddocent zegt: “Shiatsu is menselijke communicatie op het diepste niveau”.

Een belangrijk aspect van shiatsu is het werken vanuit het Oosterse denken over leven (shiatsu4life), ziekte en gezondheid. Dat heeft mij gevormd. Ik blijf dan ook verdieping en verbreding zoeken door nascholing en zelfstudie, zodat ik de cliënt beter kan ondersteunen.

Achtergrond

Na een opleiding tot Elektrotechnisch Ingenieur (TUDelft 1970-1977) heb ik een loopbaan (1) gehad bij Philips en TNO (1978-2015). Daarin had ik, naast techniek, altijd met mensen te maken: collega’s, leidinggevende, de portier of koffiejuffrouw, opdrachtgevers, opdrachtnemers, etc. Het waren voor het merendeel werkrelaties, waarin voorop stond wat ons contact zou bijdragen aan het werkresultaat. In die ontmoeting, vluchtig of soms diepgaand, was er meestal de beperking van de functionele relatie, niet de ontmoeting of contact met de hele mens. Terwijl ik wel méér opmerkte.

(1) werkzaam als ontwikkelingsingenieur, projectleider, productontwikkelaar, afdelingshoofd, innovatieadviseur en business developer.